خانه / بایگانی برچسب ها : کاشف السلطنه

بایگانی برچسب ها : کاشف السلطنه

کاشف‌السلطنه پدر چای ایران و اولین شهردار تهران

کاشف السلطنه پدر چای ایران

کودکی او فرزند ارشد اسدالله میرزا نایب‌الایاله بود و در اول فروردین ۱۲۴۴ش، مطابق با ۲۱ شوال ۱۲۸۲ ق در تربت حیدریه به دنیا آمد. مادرش جهان آرا خانم ملقب به عزیزالسلطنه، نخستین فرزند قهرمان میرزا، پسر عباس میرزا نایب‌السلطنه ...

متن کامل »