خانه / بایگانی برچسب ها : کابینه احمدی نژاد

بایگانی برچسب ها : کابینه احمدی نژاد

درهیچ وزیری از کابینه دکتراحمدی نژاد روحیه انحرافی و منفی ندیدم

ابوالقاسم خسروی نماینده مجلس

ˈابوالقاسم خسرویˈ روز یکشنبه در دیدار با مردم روستای ˈقلعه آقا حسنˈ شهرستان زاوه، افزود: چون نطق سخنانم در مجلس شورای اسلامی با خدمات دولت همسو است، برخی افراد به من می گویند چرا از دولت دفاع می کنید؟ وی ...

متن کامل »