خانه / بایگانی برچسب ها : مرکز تربیت معلم تربت حیدریه

بایگانی برچسب ها : مرکز تربیت معلم تربت حیدریه

دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه

دانشگاه فرهنگیان

آدرس دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) :استان خراسان رضوي-تربت حيدريه-خيابان فردوسي جنوبي-فردوسي جنوبي59 کد پستي:9515644618 پست الكترونيكي:  info@tbmtorbat.ir Mpa9232@Yahoo.com نشاني پايگاه اينترنتي: www.tbmtorbat.ir   تلفن خانه مركز: نمابر مركز :05152274879 معاونت آموزشي:05152274629 نمابر و تلفن آموزش:05152274624 كارشناسي امورمالي :05152274623 كارشناسي فرهنگي و ...

متن کامل »