خانه / معرفی روستاها

معرفی روستاها

معرفی روستاهای تربت حیدریه

روستای بوری آباد

روستاهای تربت حیدریه

بوری‌آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان پایین ولایت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۱۶ نفر (۱۷۰خانوار) بوده‌است. در ...

متن کامل »

روستای حوض سرخ

روستاهای تربت حیدریه

حوض سرخ ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان پایین ولایت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۱ نفر (۱۵۴خانوار) ...

متن کامل »

روستای فرزق

روستای فرزق

فرزق، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان بالاولایت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1391، جمعیت آن ۳۰۰۰ نفر بوده‌است وشغل بیش تر افراد ...

متن کامل »

روستای بنهنگ

روستاهای تربت حیدریه

بنهنگ، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در ۳ کیلومتری شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان بالاولایت قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۲۵۳خانوار) ۸۲۷نفر بوده است. محصولات از مهمترین محصولات ...

متن کامل »

روستای منظر

روستاهای تربت حیدریه

منظر (تربت حیدریه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان بالاولایت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲٬۱۲۰ نفر (۶۱۴خانوار) بوده‌است. ...

متن کامل »

روستای اسفیوخ

روستاهای تربت حیدریه

اسفیوخ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان بالاولایت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۰۴۷ نفر (۲۶۹خانوار) بوده‌است. مطلب ارسالی ...

متن کامل »

روستای آبرود

روستاهای تربت حیدریه

آبرود (تربت حیدریه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان بالاولایت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۶۳۶ نفر (۴۲۰خانوار) بوده‌است. ...

متن کامل »

روستای آبدارو

روستاهای تربت حیدریه

آبدارو، روستایی از توابع بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی ایران است. جمعیت این روستا در دهستان بالارخ قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۴۴ نفر (۷۰خانوار) بوده‌است. آبدارو ...

متن کامل »