خانه / گردشگری / اماکن زیارتی / مزار شيخ ابوالقاسم گورکاني

مزار شيخ ابوالقاسم گورکاني

نام اثر : مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی

موقعیت : در سه کیلومتری جنوب شهرستان بر روی تپه ای مشرف به روستایی به نام شیخ ابوالقاسم قرار دارد .

تاریخچه : بقعه امروزی به همت شیوخ گناباد و روی بنایی از دوره صفوی بیش از نیم قرن پیش ساخته شده است که اولین شهید شهرستان در این محل دفن گردیده است .

مشخصات : آرامگاه شیخ بصورت طاقی است که گنبدی بر فراز آن قرار گرفته است و در مجاورت بنای مذکور محلی برای اقامت زائران ساخته شده است

مزار شيخ ابوالقاسم گورکانی

مزار شيخ ابوالقاسم گورکانی

عبدالدین علی طوفی عارف بزرگ ایرانی در سال ۳۸۰ هجری قمری چشم به جهان گشود و سلسله مشایخ وی با سه واسطه از ابو عثمان مغربی، ابو علی کاتب و ابو علی رودباری به منجری بغدادی می‌رسد. از مریدان و پیروان وی ابو علی فارمدی، ابوبکر نتاج، خواجه علی حلاج اشاره داشت. ساختمان بقعه هشت ضلعی است و روی گنبد آن با کاشی کلمات محمد رسول الله و علی ولی الله با طرز با شکوهی طراحی شده و جلوه زیبایی به گنبد می‌دهد. این بقعه متبرکه در روستایی به نام کلاته شیخ در ۵ کیلومتری تربت حیدریه قرار دارد.

مزار وی در 5 كيلومتري جنوب شهرستان تربت حيدريه مشرف به روستايي به نام شيخ ابوالقاسم, آرامگاهي قرار دارد كه بر فراز مدفن شيخ ابوالقاسم گورگاني ساخته شد است. وي در سال 373 هجري قمري, بر مستد ارشاد تشست و به سال 450 هجري قمري, دار فاني را وداع گفت. آرامگاه شيخ به صورت طاقي است كه گنبدي بر فراز آن قرار گرفته و در مجاورت بناي مركزي ابنيه اي براي اقامت زائران ايجاد شده است. بقعه امروزي به همت شيوخ گناباد و متصوفه روي بنايي از دوره صفويه ساخته شده است.

درباره شیخ ابوالقاسم :

شيخ ابوالقاسم گورکانی الطوسی. کنيه آن جناب ابوالقاسم و نام شريفش علی و از مشاهير عرفای اواخرسده چهارم بود و خليفۀ شيخ ابوعمران مغربی است. در نفحات الانس جنابش را هم طبقه شيخ ابوسعيد ابوالخير و شيخ ابوالحسن خرقانی دانسته، در تذکرة الاولياء وی را از جوانمردان طريقت ناميده. عده‌ای از يمن تربيت آن جناب به کمال رسيدند و از وی دو رشته جاری شده: يکی توسط شيخ المشايخ و خليفۀ وی شيخ ابوبکر نسّاج و ديگری توسط ابوعلی فضل بن فارمدی، جناب شيخ ابوالقاسم در سلوک حالتی قوی داشته است چنانچه همه را روی نياز به درگاه وی بوده و در کشف واقعه مريدان نيز آيتی بوده است. وفات آن جناب در سال چهارصد و پنجاه و کلمۀ «ابوالقاسم قسيم» مادّۀ تاريخ وفات آن جناب است. خليفة الخلفاء و جانشين آن جناب شيخ ابوبکر نسّاج است. مدّت جلوس وی بر مسند ارشاد هفتاد و هفت سال بوده است.

مزار شيخ ابوالقاسم گورکانی

مزار شيخ ابوالقاسم گورکانی

مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان تربت حیدریه، روستای شیخ ابوالقاسم در 5 کیلومتری تربت حیدریه واقع گردیده این اثر در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ با شمارهٔ ثبت ۷۶۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است آرامگاه شيخ به صورت طاقی است كه گنبدی بر فراز آن قرار گرفته و در مجاورت بنای مركزی ابنيه ای برای اقامت زائران ايجاد شده است. دارای دو در ورودی فلزی مشابه در شمال و جنوب محوطه است كه مقابل هم قرار دارند . اطراف محوطه تا ارتفاع ۸۰ سانتيمتر ، ديوار آجری و دور تا دور آن نيز به ارتفاع يك متر نرده فلزی دارد . آرامگاه كه در زيبايی بنای آن دقت شده ، در وسط محوطه قرار دارد و مصالح اصلی آن، آجر و آهك و سنگ است . مزار ، اولين بار در سال ۱۳۴۰ هـ.ش. تعمير شد ؛ ولی بازسازی اساسی آن در سال ۱۳۵۲ هـ .ش. به هزينه و دستور آقای حاج سلطان حسين تابنده گنابادی انجام شد.

 

 • معاصرين آن جناب از مشايخ و عرفاء عظام:
 1. شيخ ابوسعيد ابوالخير؛
 2. ابوعبدالرّحمن السّلمی
 3.  شيخ ابوعلی دقّاق؛
 4.  شيخ ابوالقاسم القشيری.
 • از علماء و فقهاء:
 1.  سيد مرتضي علم الهدی؛
 2.  سيد رضي الدّين علم الهدی؛
 3.  شيخ مفيد؛
 4.  شيخ ابوجعفر طوسی.
 • از حکماء:
 1.  شيخ ابوعلی سينا،
 2.  حکيم ناصر خسرو علوی.
 • از خلفاء:
 1.  الطايع بالله
 2.  القادر بالله
 3.  القايم بامرالله عباسی.
 • از امراء و سلاطين:
 1.  سلطان محمود سبکتکين در خراسان،
 2.  سلطان طغرل سلجوقی در عراق
 3.  قابوس بن وشمگير در گرگان و طبرستان.

سطری چند از فرمايشات آن جناب:

از وی سؤال کردند که سالک در جريان قضا رضا ورزد بهتر است يا دست در دعا زند. فرمود: اگر رضا و دعا را محل يکی بودی منافات ثابت شدی، امّا محل رضا جنان است و محل دعا لسان، پس سالک در جريان قضا به دل بايد راضی باشد و به لسان داعی. گفتند چون راضی است فايده دعا چيست؟ فرمود: عجز و نياز در حضرت بی نياز چاره ساز. و از حال خود خبر داد که اگر مأمور نبودی، از غلبه رضا زبان به دعا نگشودی و با وجود مأموری چند سال است که از دعا عاجزم و در تعيين مطالب حيران، زيرا اگر از او چيزی خواهم بی ادبی است. گفتند: معرفت او از او نخواهی؟ فرمود: غيرت محبتم نگذارد که من او را شناسم، چه نمی خواهم که غير او، او را شناسد، و تا من منم غير باشم لاجرم معرفت نتوانم خواست. ابوالحسن علی بن عثمان غزنوی گويد: از شيخ ابوالقاسم گورکانی پرسيدم که درويش را کمترين چيز چه بايد، تا اسم فقير را شايد و سزاوار گردد؟ فرمود: سه چيز که کمتر از سه چيز نشايد؛ يکی بايد که پاره راست تواند دوخت، ديگر آنکه سخن راست بداند گفت و شنود، سوم آنکه پای راست بر زمين بداند زد. گروهی از درويشان که حاضر بودند چون به منزل خود باز آمدند، گفتند بيائيد هرکس در معني اين سخن چيزی بگوئيم. من گفتم پاره راست دوختن آن بود که به فقر دوزند نه به زينت و سخن راست آن باشد که به حال گويد و شنود نه به منيت و به حق و جدّ در آن تصرف کند نه به هزل و به زندگانی، رمز آن را فهم کند نه به عقل، و پای راست بر زمين زدن آن بود که به وجد بر زمين نهد نه به لهو. اين سخن چون به آن جناب عرض کردند، فرمود: اَصابَ علی خُبرةِ الله تعالی

و شمّه‌ای از کرامات آن جناب: هم ابوالحسن علی بن عثمان گويد که مرا واقعه‌ای افتاد طريق حلّ آن بر من دشوار شد، قصد خدمت جناب شيخ ابوالقاسم کردم، وی را در مسجدی يافتم که آن مسجد بر در سرای وی بود، چون از دور مرا ديد روی خود به ستون مسجد کرد و حلّ آن واقعه را که من در خيال داشتم بی کم و زياد ميگفت. من جواب خود نا پرسيده يافتم. گفتم: يا شيخ اين واقعه من است. فرمود: ‌ای فرزند اين ستون را خدای تعالی در اين ساعت با من ناطق گردانيد که از من سؤال کرد. و جواب آن را بدين سان که شنيدی دادم. گويند شيخ وقتی از راهی ميگذشت جوانی به نزد وی آمد که مرا نصيحتی کن. فرمود: برو اطاعت پدر و مادر کن. آن جوان که پيش از آن اعتنائی به اوامر پدر و مادر نداشت رو به راه کرد و مرتباً مطيع اوامر آنها شد تا روزی پدر علت اين تغيير حالت را از وی جويا شد. پسر نصيحت شيخ و اثر آن را در دل خود بيان کرد. پدر دست پسر را بگرفت و به حضور شيخ آمد و هر دو بر دست شيخ توبه کرده، تلقين يافتند. نقل است که روزی در راه با جوانی مست مصادف شد. جوان خرقه شيخ را از دوش وی بربود روز ديگر شيخ چند دينار زر توسط يکی از مريدان پيش جوان فرستاد که ميدانم تو را به زر حاجت است و آن خرقه ارزشی ندارد اين زر به مصارف خود برسان و خرقه بازده. جوان سراسيمه به حضور شيخ دويده توبه کرد و تلقين يافت.

مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان تربت حیدریه، روستای شیخ ابوالقاسم در 5 کیلومتری تربت حیدریه واقع گردیده این اثر در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ با شمارهٔ ثبت ۷۶۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
مکان و آدرس مزار شيخ ابوالقاسم گورکانی در نقشه گوگل برای دیدن جزئیات می توانید نشانگر ماوس را روی نقشه برده و با چرخاندن کلید وسط ماوس و یا کلیک بر روی علامت + یا – روی نقشه زوم کنید.

درباره تربت حیدریه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای لازم علامت گذاری شده است *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

B-) ;-) :yahoo: :whistle: :wac: :unsure: :soot: :scratch: :rose: :p :negative: :mail: :laughing: :heart: :good: :cry: :bye: :D :-) :-(