خانه / تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

تعرفه های تبلیغات در سایت تربت حیدریه

سایز 125 * 125 ماهانه 20 هزار تومان

سایز 240*120 ماهانه 30 هزار تومان

سایز 100*300 ماهانه  30 هزار تومان

سایز 600*120 ماهانه 60 هزار تومان

برای مشاهده اندازه های بیشتر کلیک کنید.

قرار گیری تبلیغات به صورت بنرهای افقی یا عمودی با انتخاب شما خواهد بود.

در صورتی که تمایل داشته باشید تبلیغات بین مطالب و یا بخش های دیگر سایت(بالای سایت ، پایین سایت ، گوشه و ..) قرار گیرد هزینه تبلیغات متفاوت خواهد بود.

درخواست تبلیغات